Hulp bij onderzoek ~ Research aids



Literatuur/ Literature:

Algemene Geschiedenis/General History

Geschiedenis van de Nederlanden, - Blom, Lamberts (red), - HB Uitgevers Baarn
De Republiek, - J. Israel, -Van Wijnen, Franeker (also in English)
Het Staatsche Leger, F.J.G. ten Raa, F. de Bas, J.W. Wijn, - Ministerie van Defensie, 1911- Vol I-IX

Deser Landen Crijchsvolk, Dr O. van Nimwegen, Bert Bakker, Amsterdam, 2006 (also in English, as "The Dutch Army and the Military Revolutions", 1588-1688 (Warfare in History)

De verdediging van Nederland in 1672 en 1673, Sijpestijn en de Bordes, 1850, Google book here.


Uniformen en Vaandels/ Uniforms and flags

Les Armees qui combattierrent Louis XIV, - J. Belaubre en F.G. de Wilde, prive uitgave (English and updated version available end 2012)
Material on the War of the Spanish Succession, A series of books on CD by editor Robert Hall, available through baccus6mm in the UK. Website here

De Tinnen Tafelronde, website: here
The Tinnen Tafelronde is at the moment digitising it's magazine.


Nuttige weblinks ~ Useful web links


Het Nederlandse Legermuseum, the Dutch Army Museum. Website hier/here catalogus/ue Hier/here
Het Rijksmuseum, website here, search machine here. Dutch/English.
Digitales Archiv Marburg. Website.
The Williamite Universe: Website

Beeldbanken


Soon/under contruction!


Bibliotheken/ Libraries

Koninklijke Bibliotheek / Dutch Royal Library: www.kb.nl
Voor een prikkie heeft de gebruiker een jaarpas bij de KB met toegang tot tijdschriften, en elektronischwe publicaties als EEBO en TEMPO

For a ridiculous small fee, you can get a year pass, with access to electronic journals, magazines and booksites like EEBO, or the pamphlet collection of the Royal Library TEMPO.

Rijksuniversiteit Groningen: link



Gallia, click here!, is the French equivalent of Picarta, the dutch library search engine. You can get access to prints, books and magazines.

BNE, de Spaanse Nationale Bibliotheek met full-text search in artikelen en oude boeken.
The BNE is the website of the Spanish National Library, offerering a catalogue and like Gallia a full-text search in books and magazines.



Databanken/Databases

Soon/ Under contruction!